Op 1 juli 2022 zal het Landelijke Expertisecentrum voor Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEC-SB) haar deuren openen. In het expertisecentrum werken verschillende organisaties samen om de Nederlandse expertise over stoffengerelateerde beroepsziekten bij elkaar te brengen. Het LEC-SB zal ook een belangrijke rol gaan spelen in de nieuwe tegemoetkomingsregeling voor werknemers die tijdens het werk blootgesteld zijn aan gevaarlijke stoffen en hierdoor ziek zijn geworden.

Op 16 december jl. heeft Rob van Lint, kwartiermaker van het expertisecentrum, een webinar gehouden over het LEC-SB. Zijn presentatie is te downloaden op beroepsziekten.nl.

Meer informatie is te vinden op ser.nl