Op maandag 3 juni organiseert het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat een cyberweerbaarheidsconferentie in Utrecht. In de digitale wereld waar wij in leven acht het ministerie het versterken van cyberweerbaarheid als belangrijke voorwaarde om Nederland bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. De conferentie wordt georganiseerd om organisaties voor te bereiden op wat er aan regelgeving op dit gebied gaat volgen.

Het thema van de bijeenkomst is ‘Versterk de Schakels’. Er zal onder meer gesproken worden over de implementatie en de inrichting van het toezicht op de wet- en regelgeving (NIS2). De conferentie is bedoeld voor o.a. professionals uit de sectoren luchtvaart, wegvervoer, spoorvervoer, scheepvaart en chemische industrie.

Lees verder op cyberweerbaarheidsconferentie.nl