Afgelopen week hebben de specialisten van Port of Antwerp, Railport en Infrabel een gemeenschappelijke spoorvisie uitgewerkt voor de haven van Antwerpen. Dit met het oog op de modal shift die Antwerpen wil maken, ofwel: de keuze voor duurzaam goederenvervoer waarbij in dit geval een verdubbeling van het goederenvervoer per spoor geambieerd wordt.

In de visie staan zeven pijlers centraal:

  • Pijler 1 – Optimaal aansturen van verkeersstromen in de haven over heel de logistieke keten
  • Pijler 2 – Performant parkeerbeleid om de beschikbare spoorcapaciteit efficiënt te benutten
  • Pijler 3 – Rangeerstation Antwerpen-Noord op neutrale manier uitbaten + bundelen van volumes
  • Pijler 4 – Gerichte investeringen in verschillende havenzones met het grootste groeipotentieel
  • Pijler 5 – Efficiënte inzet van de spoorinfrastructuur
  • Pijler 6 – Apart kader reglementering en havenspecifiek spoorbeleid
  • Pijler 7 – Gemeenschappelijk digitaal platform voor de onderlinge uitwisseling van informatie met respect voor de concurrentieregels

De gemeenschappelijke visie geeft de richting aan waarin de drie partijen willen evolueren. De uitvoering van de shift is een continu lopend project.

Meer informatie is te vinden op de website van Port of Antwerp.