Op 24 februari jl. ondertekenden de Nederlandse staatssecretaris van Veldhoven (IenW), de Belgische minister Gilkinet (Mobiliteit) en de Vlaamse minister Peeters (Departement MOW) een intentieverklaring om samen de ontsluiting van North Sea Port per spoor verder uit te werken. De beoogde projecten: een nieuwe verbinding op de oostoever tussen het Nederlandse Axel en het Belgische Zelzate, een nieuwe zuid-oostboog in het spoor ten oosten van de Sluiskilbrug, en de uitbreiding en ontsluiting naar het noorden van de spoorbundel aan het Kluizendok (‘Zandeken’).

Om de North Sea Port verder te laten groeien is een verdere ontwikkeling van de spoorontsluiting van belang. Bedrijven worden hiermee beter bereikbaar en de ontwikkeling van multimodaal vervoer (spoor, binnenvaart, zeevaart, weg, pijpleiding) wordt zo ook bevordert.

Lees meer over het project op logistiek.be