Op 10 december jl. is bekend gemaakt dat het Koninkrijk der Nederlanden herkozen is als lid van de Raad van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). De herverkiezing is mede te danken aan onze grote kennis van het maritieme cluster en de actieve bijdrage van Nederland de afgelopen jaren in de IMO-werkgroepen die zich bezighouden met veiligheid en milieu.

De in 1948 opgerichte IMO vormt onderdeel van de VN en maakt op internationaal niveau afspraken om scheepvaart veiliger en milieuvriendelijker te maken.

Lees verder op rijksoverheid.nl