Sinds 1 januari 2023 is het RID 2023 van toepassing. Het RID (reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor) wordt eens in de twee jaar geactualiseerd.

De Vlaamse versie van het RID is nu te downloaden op onze website. Het originele (Engelstalige) bestand is terug te vinden op de website van het OTIF. Zodra de Nederlandstalige versie van het document beschikbaar is brengen wij u hiervan op de hoogte.