ECHA heeft negen gevaarlijke stoffen toegevoegd aan de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen. Het gaat om stoffen die gebruikt worden in bijvoorbeeld vlamvertragers, verven en coatings, inkten en toners, coatingproducten, weekmakers en bij de fabricage van pulp en papier.

Het gaat om de volgende stoffen:

  1. 1,1′-[ethaan-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribroom-benzeen] (EC-nr. 253-692-3)
  2. 2,2′,6,6′-tetrabroom-4,4′- isopropylideendifenol (EC-nr. 201-236-9)
  3. 4,4′-sulfonyl-difenol (EC-nr. 201-250-5)
  4. Barium diboron tetraoxide (EC-nr. 237-222-4)
  5. Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate die elk van de individuele isomeren en/of combinaties daarvan omvat
  6. Isobutyl 4-hydroxybenzoaat (EC-nr. 224-208-8)
  7. Melamine (EC-nr. 203-615-4)
  8. Perfluoroheptanoic acid and its salts
  9. Reactiemassa van 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluor-4-(1,1,1,2,3,3,3- heptafluorpropaan-2-yl)morfoline and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluor-4-(heptafluorpropyl)morfoline

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s van deze chemicaliën en moeten hun klanten en consumenten informeren over hoe deze stoffen veilig gebruikt kunnen worden.

Lees verder op: echa.europe.nl