Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft voorgesteld om de REACH kandidaatslijst voor autorisatie aan te vullen met de volgende 9 nieuwe zeer zorgwekkende stoffen (SVHC): 4,4′-sulphonyldiphenol (bisphenol S), Perfluoroheptanoic acid and its salts, Melamine, Isobutyl 4-hydroxybenzoate, Barium diboron tetraoxide, Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate individual isomers and/or combinations thereof, Reaction mass of 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(heptafluoropropyl)morpholine (FC-770), 2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-isopropylidenediphenol (tetrabromobisphenol-A; TBBPA), 1,1′-[ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene].

Het is tot 17 oktober 2022 mogelijk om commentaar te geven op het voorstel.

Lees verder op: essenscia.be