Met het Delta Corridor project worden vier pijpleidingen tussen de Rotterdamse haven, Chemelot en het Duitse Rijnland gebundeld. Hiermee wordt toegang geboden tot onder meer groene waterstof en capaciteit voor de afvang en opslag van CO2. De corridor is dan ook belangrijk in de ontwikkeling van een grootschalige Europese waterstofinfrastructuur.

Nu de eerste haalbaarheidsstudies zijn afgerond gaat het Delta Corridor project een nieuwe fase in. Er is financiering toegekend voor een gedetailleerde haalbaarheidsstudie die door een consortium van bedrijven uitgevoerd zal gaan worden.

Lees verder op petrochem.nl