Op de site van het Informatiepunt Leefomgeving vertellen in de categorie ‘Nieuws in Perspectief’: deskundigen over achtergronden en ontwikkelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Programmamanager BRZO+ Erwin de Bruin en BRZO-inspecteurs Johan Braker en Eric Savelberg spreken in de laatste editie van ‘Nieuws in Perspectief’ over de nieuwe inspectiemethodiek die zij sinds dit jaar gebruiken om risicovolle bedrijven met gevaarlijke stoffen te inspecteren.

De nieuwe inspectiemethodiek heeft als titel ‘Landelijke Benadering Risicobedrijven’ (LBR). De grootste verandering in de nieuwe methodiek is dat het inspectieproces een andere focus krijgt. De inspectie wordt nu gestart bij een installatie met gevaarlijke stoffen en vanaf daar worden de veiligheidsaspecten in het VBS (veiligheidsbeheerssysteem) verder getoetst. Voorheen werd begonnen bij de documenten, waarbij gecontroleerd werd of het VBS goed beschreven en geïmplementeerd was.

Lees verder op iplo.nl