Eind maart heeft de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen de definitieve versie van de hernieuwde richtlijn PGS 31 Nieuwe Stijl ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ gepubliceerd.

De PGS 31 Nieuwe Stijl bevat maatregelen waarmee de risico’s van de opslag van gevaarlijke vloeistoffen (anders dan verpakte chemicaliën en brandstoffen) in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties te beheersen zijn. De nieuwe versie vervangt de PGS 31:2021 versie 1.0.

In de Nieuwe Stijl-versie van de richtlijn wordt uitgegaan van een risicobenadering waarin diverse scenario’s zijn beschreven. Voor ieder scenario wordt een bepaald doel en de bijbehorende maatregel genoemd.

De definitieve versie van de hernieuwde PGS 31 is terug te vinden op de website van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.

Lees verder op arbo-online.nl