Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft op 23 januari jl. de nieuwste versie van de SVHC lijst gepubliceerd (Candidate List of substances of very high concern). Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s van deze chemicaliën en zij dienen hun klanten van informatie te voorzien m.b.t. het veilige gebruik van deze stoffen.

Er zijn vijf nieuwe stoffen aan de kandidatenlijst toegevoegd: 2,4,6-tri-tert-butylfenol, 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylfenyl)methyl]-1-[4-(morfolin-4-yl)fenyl]butaan-1-one, Bumetrizol en Oligomerisatie- en alkyleringsreactieproducten van 2-fenylpropeen en fenol.

Lees verder op echa.europe.eu