In de Staatscourant is begin deze maand de nieuwste SZW-lijst met CMR-stoffen gepubliceerd door het ministerie van SZW. Deze lijst vervangt de versie van juli 2020.

Bekijk de nieuwe SZW-lijst op onze site en check of wijzigingen in deze lijst gevolgen hebben voor het eigen register.

Op de website van het FOD is meer informatie terug te vinden over aanpassingen van de regelgeving over chemische agentia in België.