De nieuwste SZW lijst van de Inspectie SZW is momenteel online beschikbaar. Tweemaal per jaar publiceert de Inspectie in de Staatscourant een nieuwe versie van de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen. In de lijst is terug te vinden welke stoffen een CMR-classificatie hebben. Wijzigingen in de lijst zijn te herkennen aan het “•”-teken.

De nieuwste SZW lijst is hier te downloaden.

Meer informatie: Staatscourant