Met de overgang naar de Omgevingswet per 1 januari van dit jaar komen er bij het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) veel vragen binnen over onder meer het overgangsrecht en het Besluit activiteiten Leefomgeving (Bal).

Veel gestelde vragen over het overgangsrecht zijn nu gebundeld op de IPLO-website.

Basisinformatie over het Bal is terug te vinden op een aparte pagina van de IPLO-website. Er is ook een stappenplan beschikbaar voor milieubelastende activiteiten.

Lees verder op iplo.nl