Op aandringen van de provincies is de invoering van de Omgevingswet uitgesteld tot 1 juli 2023. Volgens minister De Jonge is invoering op 1 januari 2023 te vroeg omdat nog niet alle elementen op de voor de provincies belangrijke instrumenten in de keten zijn beproefd. Met een uitgestelde invoering van de wet krijgen de koepels meer tijd om problemen die uit de ketentesten voortkomen op te lossen. Hierdoor zouden ook Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM’s) naar verwachting minder nodig zijn.

Het uitstel van de Omgevingswet levert dubbel werk op voor projecten en ontwikkelingen die in voorbereiding waren en brengt voor gemeenten die zich voorbereid hadden op de datum van 1 januari 2023 extra werk met zich mee. Ook zorgt het uitstel voor extra kosten voor de bevoegde gezagen en rijkspartijen.

Lees verder op binnenlandsbestuur.nl