Eind vorig jaar hebben de Raad en het Europees Parlement een voorlopig akkoord bereikt over de verordening voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen (CLP-verordening). Het gaat hierbij om een aanpassing van de bestaande EU-wetgeving uit 2008, welke tot doel heeft om de regels voor het etiketteren van chemische stoffen en de vereiste informatie voor chemicaliën die online worden verkocht te verduidelijken.

De wijzigingen betreffen de verschillende vormen van handel (zoals online handel of handel in navul-producten) en gaan in op het hergebruik van chemische stoffen. Etiketten worden duidelijker en begrijpelijker (ook online etiketten) wat moet bijdragen aan een betere bescherming tegen chemische gevaren. Ook komen er nieuwe gevarenklassen.

De herziening van de CLP is, naast de geplande herziening van de REACH-verordening, een belangrijk onderdeel van de Chemicals Strategy for Sustainability (een belangrijke bouwsteen van de Europese Green Deal).

Lees verder op consilium.europe.eu