Omdat steeds vaker de grenzen van het elektriciteitsnetwerk bereikt zijn (ook wel netcongestie genoemd) vormt de elektrificatie van de logistieke sector een probleem. Oplossingen in de vorm van ‘mitigerende maatregelen’ kunnen volgens de CE Delft gelukkig wel gevonden worden.

In de factsheets behorende bij een onderzoekrapport van CE Delft worden zes meest kansrijke oplossingen naar voren geschoven. Hieronder een batterij, slim laden of collectieve laadpleinen.

Lees verder op: agendalaadinfrastructuur.nl