Om partijen die schade lijden door een ongeval met een zeeschip met gevaarlijke en schadelijke stoffen beter te beschermen heeft het kabinet ingestemd met een wetsvoorstel om een internationaal verdrag over het vervoer van deze stoffen over zee te implementeren (HNS-verdrag). Hiermee komt de oprichting van een internationaal schadefonds voor dit soort scheepsongevallen dichterbij.

Uit het internationale fonds dat voort moet komen uit het HNS-verdrag (Hazardous and Noxious Substances) zou de schade die hoger uitvalt dan waar een reder voor verzekerd is gecompenseerd kunnen worden. Het verdrag zou reders ook verplichten om een aparte verzekering voor HNS-stoffen af te sluiten.

Lees verder op: rijksoverheid.nl