Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) heeft een overzicht gemaakt van de PGS richtlijnen met het oog op milieubelastende activiteiten.

In het overzicht staat:

  • bij welke milieubelastende activiteiten in hoofdstuk 3 het Besluit activiteiten leefomgeving de PGS relevant is
  • bij welke milieubelastende activiteiten in hoofdstuk 4 van het Besluit activiteiten leefomgeving de PGS wordt aangewezen
  • of de PGS als BBT is aangewezen in bijlage XVIII van het Besluit kwaliteit leefomgeving
  • welke versie van de PGS in bijlage II (verwijst naar een andere website) van de Omgevingsregeling is aangewezen
  • welke laatste door het Bestuurlijk omgevingsberaad vastgestelde versie er beschikbaar is.


Lees verder op
iplo.nl