Nieuwsberichten

Spanbanden jaarlijks keuren

Voor het vastzetten van lading wordt vaak gebruik gemaakt van spanbanden. Ondanks dat er geen houdbaarheidsdatum op de banden zit is het wel noodzakelijk om de afkeur criteria volgens norm EN 12195-2 en de nationale regelgevingen in acht te nemen. Het wordt dan ook...

RIVM lijst met 1400 gevaarlijke stoffen zonder grenswaarde

Het RIVM heeft een lijst samengesteld met daarop 1400 gevaarlijke stoffen waarvoor nog geen grenswaarde vastgesteld is door de Europese Commissie. Stoffen die wel van een grenswaarde zijn voorzien dragen bij aan de veiligheid op de werkvloer en overzicht met...

PGS 37 richtlijn voor lithium-houdende energiedragers medio 2023 verwacht

Eerder dit jaar zijn de concept richtlijnen voor de PGS 37-1 (Energie Opslag Systemen - EOS) en PGS 37-2 (Opslag) gepubliceerd. Momenteel is de afrondende fase voor beide richtlijnen aangebroken. Al meerdere jaren vraagt de markt om duidelijke regels voor...

RID 2023 nu beschikbaar

De 2023-versie van het RID (Reglement betreffende het internationaal spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen) is nu beschikbaar op onze website. Voor nu is deze versie alleen nog in het Engels beschikbaar. Zodra de Nederlandse versie beschikbaar is zullen wij deze...

Verzamelbesluit Omgevingswet 2023

Tot 17 november kan gereageerd worden op het verzamelbesluit Omgevingswet 2023 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit bevat technische wijzigingen in de vier algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet. Het gaat hier...

Zakboek Energietransitie voor incidentbestrijders

Houd u zich binnen uw bedrijf bezig met de veiligheid rondom de logistiek van gevaarlijke stoffen? Dan is wellicht het zakboek ‘Energietransitie voor incidentbestrijders’ van het NIPV – officieel opgesteld voor de brandweer – ook voor u interessant. Het zakboek...

ILT maant makers van navigatiesystemen software aan te passen

Onlangs heeft de inspectie Leefomgeving en Transport de makers van navigatiesystemen met software die informatie geeft over het transport van gevaarlijke stoffen op de vingers getikt. Chauffeurs blijken ten onrechte via de bebouwde kom genavigeerd te worden in plaats...

Stop vergunningen transport PFAS-houdend afval naar Indaver

Uit voorzorg worden door ILT geen vergunningen meer afgegeven voor transporten met PFAS-houdend afval bestemd voor verwerking bij de Belgische afvalverwerker Indaver. ILT is – na signalen uit het veld – er niet van overtuigd dat de afvalverwerker het PFAS houdend...

Omgaan met gevaarlijke stoffen op de weg

Jaarlijks wordt er een grote hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen over de Nederlandse snelwegen vervoerd. Afgelopen jaar was dit meer dan 16,5 miljoen ton. Om in beeld te brengen hoe ervoor gezorgd wordt dat dit allemaal veilig verloopt heeft Rijkswaterstaat een video...

ECTA’s herziene ‘Best Practice Guideline on Equipment Master Data’ nu beschikbaar

De European Chemical Transport Association (ECTA) heeft zojuist een herziene versie van hun ‘Best Practice Guideline on Equipment Master Data’ voor de Europese chemische logistiek gepubliceerd. Met ‘Master Data’ worden de kritieke bedrijfsgegevens zoals product- en...
ILT-brede risicoanalyse (IBRA) 2022

ILT-brede risicoanalyse (IBRA) 2022

De ILT-brede risicoanalyse (IBRA) van 2022 is gepubliceerd. Hier komt ook het onderwerp ‘Transport gevaarlijke stoffen’ aan bod (pagina 155). De jaarlijkse IBRA schat de kans en omvang van maatschappelijke schade op alle toezichtterreinen van de inspectie in en wordt...

Lees meer
Internetconsultatie wijziging besluit melden ZZS in afval

Internetconsultatie wijziging besluit melden ZZS in afval

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een besluit voor dat bepaalde industriële bedrijven verplicht om aan te geven welke zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in hun afval kunnen zitten. Met deze informatieplicht moet voorkomen worden dat ZZS vanuit...

Lees meer
Chemische Logistiek Magazine Ed. 11 is uit

Chemische Logistiek Magazine Ed. 11 is uit

Chemische Logistiek Magazine editie 11 is nu beschikbaar! In deze editie van Chemische Logistiek Magazine onder meer artikelen over: De best practice veiligheidsbeheerssystemen chemische logistiek; Veilig radioactieve stoffen vervoeren; ADR veiligheidsadviseur...

Lees meer
Gevaarlijke stoffen medewerker 2022: stem nu op jouw favoriet!

Gevaarlijke stoffen medewerker 2022: stem nu op jouw favoriet!

Gezien het belang van de chemische logistiek in Nederland heeft branchevereniging VNCW 28 september uitgeroepen tot Dag van de Chemische Logistiek. De award voor ‘Gevaarlijke stoffen medewerker’ vormt hier een onderdeel van. Na onze oproep aan alle bedrijven die zich...

Lees meer
Onderzoeksrapport CE Delft over logistieke kansen netcongestie

Onderzoeksrapport CE Delft over logistieke kansen netcongestie

Omdat steeds vaker de grenzen van het elektriciteitsnetwerk bereikt zijn (ook wel netcongestie genoemd) vormt de elektrificatie van de logistieke sector een probleem. Oplossingen in de vorm van ‘mitigerende maatregelen’ kunnen volgens de CE Delft gelukkig wel gevonden...

Lees meer
Deuren en noodsituaties: soms conflicteren de eisen

Deuren en noodsituaties: soms conflicteren de eisen

Om veilig te kunnen vluchten in een noodsituatie zijn een hoop zaken belangrijk. De draairichting van vluchtdeuren is hier één van. Deuren moeten in de vluchtrichting kunnen draaien omdat zij anders soms niet meer geopend kunnen worden als mensen er tegenaan duwen. In...

Lees meer
België akkoord met ontgasverbod

België akkoord met ontgasverbod

Na Luxemburg, Nederland en Duitsland is ook België nu akkoord met de wijziging van het CDNI voor een Europees verbod op varend ontgassen. Het CDNI is het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart. Het is nog wachten op een...

Lees meer
Kenniswebinar Schuimtransitie

Kenniswebinar Schuimtransitie

Voor zowel leden als niet-leden geeft VSI (Verenigde Sprinkler Industrie, onderdeel van Federatie Veilig Nederland) op 5 oktober een webinar over de transitie naar fluorvrij schuim. Het webinar is bedoeld voor iedereen die met deze transitie te maken krijgt. Door de...

Lees meer
Omgevingsdienst DCMR: bedrijven en burgers worden mondiger

Omgevingsdienst DCMR: bedrijven en burgers worden mondiger

DCMR houdt toezicht op de meer dan honderd in Rotterdam gevestigde bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Daarnaast controleert zij kleine ondernemers in Rotterdam, de zware industrie van Zeeland én zijn ze het aanspreekpunt voor burgers die overlast ervaren....

Lees meer

Toegang tot alle bladen

Lees alle premium gepubliceerde content
direct en overal online.

Bereik onze lezers

Bereik onze lezers doormiddel van het plaatsen van een advertentie.

Volg ons

Altijd op de hoogte van het nieuws uit CLM?

Volg ons op Social Media.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin