Nieuwsberichten

Landelijk expertisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten (Lexces) gestart

Op 27 juni is in het bijzijn van minister van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip het Landelijk expertisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten (Lexces) officieel gestart. Het expertisecentrum bundelt kennis en expertise op het gebied...

Chemische Logistiek Magazine Ed. 10 is uit

Chemische Logistiek Magazine editie 10 is nu beschikbaar! In deze editie van Chemische Logistiek Magazine onder meer de volgende artikelen: - ADR vs CLP: etikettering en signalering gevaarlijke stoffen in PGS 15 opslagen; - Logistiek puzzelen in de haven van...

‘Dag van de Chemische Logistiek’ en award ‘Gevaarlijke stoffen medewerker 2022’

Op 28 september 2022 zal voor het eerst de Dag van de Chemische Logistiek plaatsvinden. Op deze dag vestigen wij als branchevereniging VNCW de aandacht op onze belangrijke en onmisbare sector binnen Nederland. Hierbij kijken we uiteraard ook naar de medewerkers binnen...

Nieuwe intermodale spoorconnectie North Sea Port – Italië

Wegens de snelgroeiende vraag naar meer intermodale capaciteit tussen België en Italië start het Belgische Lineas een nieuwe intermodale spoorconnectie voor vrachtvervoer. Het gaat hier om het vervoer tussen North Sea Port en Piadena (Italië). In 2021 werd al een...

Eerste Kamer wenst mondeling overleg over invoeringsdatum Omgevingswet

Omdat er nog veel vragen zijn over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) heeft de Eerste Kamer besloten om vooralsnog geen datum vast te stellen voor het debat over het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet. Zij wacht...

Chemiebeurs 2022

Op 28 september 2022 vindt voor de 12e keer de Chemiebeurs plaats: hét 2-jaarlijkse congres van de gevaarlijke stoffen keten. De Chemiebeurs vormt al geruime tijd een gewilde ontmoetingsplek voor producenten, handelaren, logistiek, adviseurs en overheden. Onder...

Geld voor rangeren gevaarlijke stoffen via spooremplacementen haven van Rotterdam beschikbaar

Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft na lange tijd een deel van de noodzakelijke geldelijke middelen beschikbaar gesteld waarmee ProRail kan starten met de herstelwerkzaamheden van de spooremplacementen in de haven van Rotterdam. Met name het...

Wijziging Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

Omdat momenteel één van de partijen in de transportketen van gevaarlijke stoffen door de lucht niet onder het huidige systeem van erkenningen valt wijzigt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Besluit Vervoer Gevaarlijke Stoffen door de lucht. De partij...

Versoepelde overgang van Activiteitenbesluit naar Omgevingswet door was-wordt-tabellen

Met de Omgevingswet verandert er veel op het gebied van vergunningsverlening, toezicht en handhaving. Om te wennen aan alle nieuwe begrippen op het gebied van milieubelastende activiteiten zijn er nu ‘was-wordt-tabellen’. De verschillen tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ zijn op...

Het morsen van gevaarlijke lading: wie is aansprakelijk voor de kosten?

Naar aanleiding van een incident met gemorste chemicaliën tijdens transport, heeft de Rechtbank van Rotterdam zich over het ADR gebogen. Het ging om transport van chemicaliën in vloeibare vorm van een terminal in Beveren (België) naar een terminal in Antwerpen...
Nieuwe fase Delta Corridor project

Nieuwe fase Delta Corridor project

Met het Delta Corridor project worden vier pijpleidingen tussen de Rotterdamse haven, Chemelot en het Duitse Rijnland gebundeld. Hiermee wordt toegang geboden tot onder meer groene waterstof en capaciteit voor de afvang en opslag van CO2. De corridor is dan ook...

Lees meer
Batterijenshredder voorkomt batterijbranden

Batterijenshredder voorkomt batterijbranden

Omdat batterijen tijdens recycling beschadigd kunnen raken en spontaan kunnen ontbranden heeft studententeam Core van de TU Eindhoven een batterijenshredder gebouwd die de batterijen veilig onder water kan verhakselen. Hiermee worden batterijbranden (en dus het...

Lees meer
Update blusvoorziening haven Rotterdam

Update blusvoorziening haven Rotterdam

Om met gevaarlijke stoffen te kunnen blijven rangeren moeten de vijf goederenemplacementen in de Rotterdamse haven (Maasvlakte, Botlek, Europort, Pernis en Waalhaven Zuid) aan nieuwe veiligheidsvoorschriften voldoen. Hiervoor worden calamiteitenwegen...

Lees meer
Chemische Logistiek Magazine Ed. 9 is uit

Chemische Logistiek Magazine Ed. 9 is uit

Chemische Logistiek Magazine editie 9 is nu beschikbaar! In deze editie van Chemische Logistiek Magazine onder meer: - Wijzigingen voor het luchtvervoer van lithium batterijen; - Aanvullingen op de REACH kandidaatslijst; - Harmonisatie van weginspecties binnen Europa...

Lees meer
Discussiedocument Preventiebeleid zware ongevallen

Discussiedocument Preventiebeleid zware ongevallen

Op werk.belgie.be is momenteel het Inspectie-instrument “Preventiebeleid zware ongevallen” (versie 2) beschikbaar als discussiedocument. Net zoals bij alle andere nieuwe inspectie-instrumenten is het voor een periode van 3 maanden mogelijk om opmerkingen en suggesties...

Lees meer
Hogere boetes gevaarlijke stoffen en controles bij bedrijven

Hogere boetes gevaarlijke stoffen en controles bij bedrijven

Per 9 februari is een belangrijke wijziging doorgevoerd in de Beleidsregels boeteoplegging Arbowetgeving met betrekking tot boetes voor het werken met gevaarlijke stoffen. De boetes zijn hierbij verhoogd. Indien een bedrijf wel een RIE heeft, maar het ‘gevaarlijke...

Lees meer
Openbare raadpleging REACH-herziening chemische stoffen

Openbare raadpleging REACH-herziening chemische stoffen

Om de EU-regels voor chemische stoffen zo veilig en duurzaam mogelijk te maken wil de Europese Commissie verordening 1907/2006 betreffende de registratie, beoordeling, autorisatie en beperking van chemische stoffen herzien. Hiervoor is een publieke raadpleging...

Lees meer
Invoering Omgevingswet opnieuw uitgesteld

Invoering Omgevingswet opnieuw uitgesteld

De invoering van de Omgevingswet wordt met ten minste drie maanden en mogelijk met zes maanden uitgesteld. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft dat in een brief aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer meegedeeld. De minister...

Lees meer
Kennisdeling blusschuim transitie: factsheets beschikbaar

Kennisdeling blusschuim transitie: factsheets beschikbaar

Na een reeks webinars ‘Kennisdeling blusschuim’ van het LEC BrandweerBRZO zijn er nu verschillende factsheets beschikbaar met alle relevante kennis en aandachtspunten rond de transitie naar fluorvrij blusschuim. Zoals te lezen zal zijn in CLM Ed. 9 komt er per 1...

Lees meer
Beheer Scenarioboek Externe Veiligheid overgenomen door IFV

Beheer Scenarioboek Externe Veiligheid overgenomen door IFV

Per 1 januari 2022 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) het beheer van het Scenarioboek Externe Veiligheid (SBEV) overgenomen van het Laboratorium Externe Veiligheid (LEV). Het SBEV omvat verschillende scenariokaarten en biedt hiermee inzicht in gevaren,...

Lees meer
Wijzigingen EU Mobility Package per februari ‘22

Wijzigingen EU Mobility Package per februari ‘22

Vanaf 2 februari moeten chauffeurs met een digitale tachograaf bij de grensovergang het symbool van het land dat ze binnenrijden ingeven. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een veerboot of trein om de grens te overschrijden, dient het landssymbool vermeld te worden...

Lees meer

Toegang tot alle bladen

Lees alle premium gepubliceerde content
direct en overal online.

Bereik onze lezers

Bereik onze lezers doormiddel van het plaatsen van een advertentie.

Volg ons

Altijd op de hoogte van het nieuws uit CLM?

Volg ons op Social Media.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin