Nieuwsberichten

Chemische Logistiek Magazine Ed. 7

Nu beschikbaar: CLM Editie 7! In deze editie van Chemische Logistiek Magazine onder meer: - Nieuws over de nieuwe ARIE-regeling; - Veilig transporteren met droogijs; - De waterstoftruck is in opkomst; - Het ontgassen van binnenvaartschepen; - Trainingsverplichting...

Eerste tussentijdse rapport PFAS Vlaanderen

Naar aanleiding van de berichten over de PFAS-vervuiling door chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht heeft de Vlaamse Regering een onafhankelijke opdrachthouder ingesteld om onderzoek hiernaar te verrichten. Dit onderzoek reikt verder dan alleen de 3M-site in Zwijndrecht....

“Gedragsverandering kan effectiever zijn dan een boete”

Rob Bussing, senior-inspecteur Gevaarlijke Stoffen Luchtvaart bij ILT, houdt in zijn functie toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Hieronder vallen ook lithiumbatterijen. Steeds vaker treffen hij en zijn collega’s losse batterijen aan in e-commerce...

Alphenaar eerste stap richting varen op batterijcontainers

Het in 2015 opgerichte ZES, opgericht door Havenbedrijf Rotterdam, Wärtsilä, Engie en ING, heeft als doel zero emissie vaarroutes te realiseren. Met het in de vaart nemen van de Alphenaar is de eerste stap gezet. Dit binnenvaartschip vaart op ZESpacks...

TNO werkt aan deeltjessensor om gevaarlijke stoffen zichtbaar te maken

Ze zijn niet altijd zichtbaar: schadelijke -, gevaarlijke stoffen op de werkvloer. De zeer kleine, onzichtbare deeltjes die vrijkomen bij gevaarlijke stoffen zijn een belangrijke oorzaak van beroepsziekten, aldus TNO. Zij werken dan ook aan methodieken en technieken...

REACH-restrictievoorstel PFAS in de maak

Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden zijn bezig met de voorbereiding van een REACH-restrictievoorstel voor het produceren, op de markt brengen en gebruiken van alle per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in de EU. Op 15 juli jl. introduceerden de 5...

PGS 8, PGS 16, PGS 30 en PGS 35 digitaal beschikbaar

De digitale versies van de volgende PGS-en zijn nu beschikbaar via chemiebank.nl: - PGS 8: Organische peroxiden: opslag - PGS 16: LPG: Afleverinstallaties, vulinstallaties en skid-installaties - PGS 30: Vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en...

REACH restrictie PAK’s

In het Europees Publicatieblad is de REACH restrictie betreffende de aanwezigheid van PAK’s in granulaat of mulch voor gebruik als instrooimateriaal voor kunstgrasvelden of in losse vorm voor speelplaatsen/sporttoepassingen gepubliceerd. PAK staat hierbij voor...

ECHA ‘Guidance on REACH registration’ herzien

Voor iedereen die verplicht is om chemische stoffen te registreren bij de ECHA: de ECHA Guidance on REACH registration is herzien. Dit om de richtlijn beter af te stemmen op EU Verordening 2019/1692 en EU Verordening 2020/1435. Bij eerstgenoemde gaat het om de...

ILT treedt op tegen webshop in chemicaliën

Na klachten over postpakketten met gevaarlijke stoffen bezocht de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) deze week een webshop in chemicaliën in Noord-Holland. Tijdens de inspectie bleken gevaarlijke stoffen niet correct verpakt te zijn en ontbraken de...
Zwerm autonome drones detecteert gaslekken

Zwerm autonome drones detecteert gaslekken

Een belangrijke stap in de ontwikkeling van intelligentie van kleine drones. Onderzoekers van de TU Delft, de Universiteit van Barcelona en Harvard University hebben een zwerm kleine drones ontwikkeld, welke autonoom gasbronnen kunnen detecteren en lokaliseren in...

Lees meer
Kandidaatlijst REACH aangevuld met acht nieuwe SVHC-stoffen

Kandidaatlijst REACH aangevuld met acht nieuwe SVHC-stoffen

Acht zeer zorgwekkende stoffen zijn op 8 juli jl. toegevoegd aan de REACH kandidaatlijst. Zodra deze SVHC-stoffen geautoriseerd zijn dienen producenten en invoerders van de betreffende stoffen/mengsels aan diverse wettelijke verplichtingen te voldoen. Wanneer een...

Lees meer
Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit

In verband met een nieuwe opzet van de aanvullende risico-inventarisatie en de -evaluatie risico’s zware ongevallen met gevaarlijke stoffen heeft er een wijziging plaats gevonden in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Met de herziening moet de veiligheid en gezondheid...

Lees meer
Chemische Logistiek Magazine Ed. 6

Chemische Logistiek Magazine Ed. 6

CLM Ed. 6 is nu beschikbaar! Onderwerpen die deze editie centraal staan zijn: - Het zekeren van gevaarlijke lading; - Gemengd afmeren in de haven van Rotterdam; - Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen; - Het veilig rijden met een Li-ION accu in je heftruck; -...

Lees meer
Aanpassing regelgeving chemische agentia

Aanpassing regelgeving chemische agentia

In het Belgisch Staatsblad is het koninklijk besluit van 11 mei 2021 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft,...

Lees meer
Digitale PGS 28 en PGS 33-1 beschikbaar

Digitale PGS 28 en PGS 33-1 beschikbaar

PGS 28 (Vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevertoestellen) en PGS 33-1 (Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor voertuigen en werktuigen) zijn de eerste PGS-en die vanaf nu in digitale vorm beschikbaar zijn. Doel van de digitale...

Lees meer
Bijgewerkte ZZS-lijst – mei 2021

Bijgewerkte ZZS-lijst – mei 2021

Afgelopen maand zijn door het RIVM weer verschillende stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Na onderzoek op verzoek van omgevingsdiensten zijn de volgende stoffen aan de lijst toegevoegd: perfluorheptaanzuur natriumboorhydride...

Lees meer
ILT ziet verbeterpunten voor veiligheid op het spoor

ILT ziet verbeterpunten voor veiligheid op het spoor

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ziet Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) drie verbeterpunten voor de veiligheid op het spoor: 1) samenwerking binnen de chemiesector; 2) passeren overwegen met bijzonder voertuig; 3)...

Lees meer
Jaarverslag Bureau REACH beschikbaar

Jaarverslag Bureau REACH beschikbaar

Sinds 2007 levert Bureau REACH een bijdrage aan het veilig gebruik van chemische stoffen in Nederland en Europa. Hierbij staat de veiligheid van de consument, werker en milieu voorop. Het Jaarverslag 2020 van het bureau is nu beschikbaar. Op...

Lees meer
Meer waterstoftrucks in België in 2025

Meer waterstoftrucks in België in 2025

Het nieuwe HyTrucks-consortium, een samenwerking tussen Air Liquide, DATS 24 en de Haven van Antwerpen, wil dat er in 2025 300 vrachtwagen op waterstof in België rijden. Het initiatief wordt vanuit verschillende hoeken ondersteund, onder meer door de Nederlandse en...

Lees meer
Containerschip X-Press Pearl gezonken voor Sri Lankaanse kust

Containerschip X-Press Pearl gezonken voor Sri Lankaanse kust

Op 20 mei jl. vloog het 186 meter lange en 34 meter brede schip X-Press Pearl in de brand voor de Sri Lankaanse kust. Inmiddels is het schip deels gezonken. Door het lekken en branden van de vervoerde chemicaliën en plastic is de natuurschade enorm. Het kostte maar...

Lees meer
Status PGS 15 Nieuwe stijl

Status PGS 15 Nieuwe stijl

In september 2020 is door middel van heisessies een herstart gemaakt met het opstellen van de PGS 15 Nieuwe Stijl. Bij de in 2019 gevolgde aanpak, die is uitgesteld i.v.m. de komst van de (inmiddels al weer uitgestelde) nieuwe Omgevingswet, zijn aan de hand van de...

Lees meer
Stikstof bedreigt havenuitbreiding Antwerpen

Stikstof bedreigt havenuitbreiding Antwerpen

De uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven lopen gevaar door een advies van de auditeur van de Raad van State. Volgens hem kan er niet afdoende gegarandeerd worden dat de bijkomende stikstofdepositie door de Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA) geen negatieve...

Lees meer

Toegang tot alle bladen

Lees alle premium gepubliceerde content
direct en overal online.

Bereik onze lezers

Bereik onze lezers doormiddel van het plaatsen van een advertentie.

Volg ons

Altijd op de hoogte van het nieuws uit CLM?

Volg ons op Social Media.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin