Nieuwsberichten

Nieuws 11

Invloed coronacrisis op Belgische chemie- en farmasector

Uit cijfers van sectorfederatie essenscia blijkt dat in 2020 bijna 1.500 nieuwe banen gecreëerd zijn in de Belgische chemie- en farmasector. Dit ondanks de dalende omzet en stagnerende export door de coronacrisis. Essenscia geeft aan dat de omzet van de chemie-,...

Vervoer gevaarlijke stoffen emplacement Waalhaven Zuid hervat

Sinds vorige week kunnen gevaarlijke stoffen weer vervoerd worden op de zes lange sporen van emplacement Waalhaven Zuid. Wegens problemen met de brandveiligheid op het Rotterdamse rangeeremplacement mochten tijdelijk deze goederen niet afgehandeld worden en moest er...

Modal shift haven Antwerpen

Afgelopen week hebben de specialisten van Port of Antwerp, Railport en Infrabel een gemeenschappelijke spoorvisie uitgewerkt voor de haven van Antwerpen. Dit met het oog op de modal shift die Antwerpen wil maken, ofwel: de keuze voor duurzaam goederenvervoer waarbij...

Camera’s op A73 meten vervoer gevaarlijke stoffen

Deze maand meet Rijkswaterstaat met speciale camera’s hoeveel gevaarlijke transporten er op de A73 plaatsvinden. Ook wordt er bijgehouden welke gevaarlijke stoffen er vervoerd worden en hoe vaak de vrachten voorbij komen. De verzamelde gegevens worden onder andere...

Correcties in bijlage II van 62e editie IATA DGR

Graag wijzen wij gebruikers van de 62e editie van de IATA Dangerous Goods Regulations er op dat er enkele wijzigingen en correcties zijn doorgevoerd voor deze editie. De wijzigingen bevinden zich in sectie 2.8.4 (New or Amended Operator Variations) en sectie 4.4...

Chemische Logistiek Magazine Ed. 5

CLM Ed. 5 is nu beschikbaar! In deze editie aandacht voor onder meer de nieuwe versies van het RID en IATA , slimme sensoren voor een veilige werkomgeving en veilig vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Daarnaast meer informatie over het vervoer van...

Proef gemengd afmeren binnenvaartschepen met gevaarlijke stoffen

Op 5 april 2021 start Port of Rotterdam een proef met het gemengd afmeren van binnenvaartschepen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Het gaat hier om de 1- en 2 kegelschepen die dan zonder afstand naast elkaar en naast schepen met ongevaarlijke lading kunnen afmeren....

Knelpunten binnen keten vervoer gevaarlijke stoffen Defensie

Naar aanleiding van diverse voorvallen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen heeft de Commandant Luchtstrijdkrachten in 2017 onderzoek laten verrichten om tot een veiliger transport te komen. Dit heeft geleidt tot verschillende maatregelen. Echter:...

Onderzoek naar het vervoer van gevaarlijke stoffen op provinciale wegen

Iedere vijf jaar voert de provincie Utrecht een onderzoek uit naar het vervoer van gevaarlijke stoffen over provinciale wegen en gemeentelijke wegen die overgaan in provinciale wegen. Op 13 locaties werden twee weken lang ANPR/ADR camera’s opgehangen waarmee de...

Brieven Inspectie SZW voor informatieverschaffing gevaarlijke stoffen

Heeft u ‘m al ontvangen? De brief van de Inspectie SZW waarin om meer informatie over uw gevaarlijke stoffen gevraagd wordt? Inmiddels zijn meerdere bedrijven benaderd. Doel van de controle is te achterhalen of uw firma over de wettelijke verplichte gevaarlijke...
Nieuws 12
Havens van Antwerpen en Zeebrugge fuseren

Havens van Antwerpen en Zeebrugge fuseren

Het startschot is gegeven: Antwerpen en Brugge hebben een akkoord gesloten om hun havens te laten samengaan. Onder de naam ‘Port of Antwerp-Bruges’ moet volgend jaar de eengemaakte haven één van de grootste breakbulkhavens en de grootste haven voor overslag van...

Lees meer
Geldigheid certificaten gevaarlijke stoffen verlengd

Geldigheid certificaten gevaarlijke stoffen verlengd

Afgelopen week heeft het CBR opleiders van gevaarlijke stoffen een brief gestuurd omtrent de geldigheid van certificaten en verklaringen voor gevaarlijke stoffen. Hierin wordt aangegeven dat het ministerie heeft laten weten dat zij alle actuele multilaterale...

Lees meer
Nieuwe Xpress-verbinding Moerdijk-Antwerpen

Nieuwe Xpress-verbinding Moerdijk-Antwerpen

Op 4 februari jl. is Lineas, de grootste private spoorvrachtoperator van Europa, gestart met een nieuwe Xpress-lijn voor intermodale ladingen tussen Port of Moerdijk en Antwerpen. De frequentie van het vrachtvervoer tussen Rotterdam en Antwerpen wordt hiermee verhoogd...

Lees meer
Online ADR Vraagbaak

Online ADR Vraagbaak

Onze abonnees kennen de ADR Vraagbaak al uit ons vakblad Chemische Logistiek Magazine. Nieuw is nu de online versie van deze vraagbaak. Hoe zit dat ook alweer met het samenpakken van verschillende ADR-klassen op 1 pallet? Welke brandblussers moet ik als ADR-adviseur...

Lees meer
Aanvulling redactieteam CLM

Aanvulling redactieteam CLM

Vanaf CLM Ed. 5 mogen wij weer enkele nieuwe redactieleden welkom heten bij Chemische Logistiek Magazine. Steef Fierens zal vanaf CLM Ed. 5 de ADR Vraagbaak verzorgen, Harold de Groot is onze RID-specialist en Arjan van Cleef weet alles te vertellen over wijzigingen...

Lees meer
Nieuwste SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen

Nieuwste SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen

In de Staatscourant is begin deze maand de nieuwste SZW-lijst met CMR-stoffen gepubliceerd door het ministerie van SZW. Deze lijst vervangt de versie van juli 2020. Bekijk de nieuwe SZW-lijst op onze site en check of wijzigingen in deze lijst gevolgen hebben voor het...

Lees meer
ADR en ADN 2021

ADR en ADN 2021

In CLM Ed. 4 besteedden wij al aandacht aan de beperkte wijzigingen in het ADN 2021. Op onze website is nu de Engelstalige versie van het ADR 2021 terug vinden: - ADR 2021, Vol. 1 (EN) - ADR 2021, Vol. 2 (EN) - ADR 2021, Correcties Ook het ADN 2021 is te downloaden op...

Lees meer
Gezond werken met een slimme helm

Gezond werken met een slimme helm

Gevaarlijke en ongezonde werksituaties voorkomen is overal het doel. Helaas lukt dit niet altijd en overlijden er jaarlijks zo’n 3.000 mensen aan de gevolgen van langdurige blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Om dit te veranderen heeft TNO de ‘Virtual Occupational...

Lees meer
Internationale foundation voor chemische logistiek opgericht

Internationale foundation voor chemische logistiek opgericht

De oprichting van de International Foundation for Chemical Logistics (IFCL) is een feit. Deze internationale stichting heeft als primaire doel het vergroten van de veiligheid binnen de chemische logistiek. De secundaire doelen zijn het streven naar internationale...

Lees meer
ADR 2021 en ADN 2021 in het Engels en Frans beschikbaar

ADR 2021 en ADN 2021 in het Engels en Frans beschikbaar

De 2021 versies van de ADR en de ADN in het Engels, Frans en Russisch zijn beschikbaar. Deze codes voor het wegvervoer gevaarlijke stoffen en de binnenvaart gevaarlijke stoffen zijn van kracht vanaf 1 januari 2021. De versies zijn weer twee jaar van kracht. Wanneer de...

Lees meer
Chemische Logistiek Magazine Ed. 4

Chemische Logistiek Magazine Ed. 4

CLM Ed. 4 is nu beschikbaar! Editie 4 staat weer vol met onderwerpen waar je binnen de chemische logistiek mee te maken kunt krijgen. Zo gaan we in op de ADR wijzigingen die per 1 januari gelden en de ADN wetgeving in combinatie met de ATEX-richtlijn. Ook de...

Lees meer
Onderzoek beginselen PGS15 met Safety by design

Onderzoek beginselen PGS15 met Safety by design

De oorsprong van de PGS15 ligt bij de ‘CPR15 reeks’ waarvan de oorsprong op haar beurt weer bij de Sandozramp bij Basel ligt. Op 1 november 1986, een paar maanden na de kernramp van Tsjernobyl voltrok zich, bij het bedrijf Sandoz, een van de grootste chemierampen in...

Lees meer
CLM Editie 3, september ’20

CLM Editie 3, september ’20

Chemische Logistiek Magazine Editie 3 Het ADR voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg is welbekend, maar hoe zit het met de IMDG Code voor dergelijk transport over zee? Waar zitten de grote verschillen en wat zijn veel gehoorde misverstanden? En waar...

Lees meer

Toegang tot alle bladen

Lees alle premium gepubliceerde content
direct en overal online.

Bereik onze lezers

Bereik onze lezers doormiddel van het plaatsen van een advertentie.

Volg ons

Altijd op de hoogte van het nieuws uit CLM?

Volg ons op Social Media.