Na een lange voorbereiding is op 31 juli de PGS 37-1 richtlijn gepubliceerd. In de richtlijn staat de veiligheid van lithiumhoudende energiedragers en de juiste toepassing ervan in een Energie Opslag Systeem (EOS) centraal. De PGS richtlijn is opgesteld omdat er momenteel maar weinig wet- en regelgeving is op dit gebied.

De PGS 37-1 kan gebruikt worden om op een veilige manier met ‘grote batterijen’ om te gaan. Met ‘grote batterijen’ worden de energieopslagsystemen bedoeld waar men energie in opslaat om deze vervolgens elektriciteit te laten leveren.

De PGS 37-1 is hier terug te vinden.

Lees verder op publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl