De digitale versies van de volgende PGS-en zijn nu beschikbaar via chemiebank.nl:
PGS 8: Organische peroxiden: opslag

PGS 16: LPG: Afleverinstallaties, vulinstallaties en skid-installaties

PGS 30: Vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties

PGS 35: Waterstofinstallaties voor het afleveren van waterstof aan voertuigen en werktuigen

Doel van de digitale PGS-en is om de PGS-en Nieuwe Stijl (die volgen) overzichtelijker en beter doorzoekbaar te maken. In de scenario’s zijn links opgenomen naar bijbehorende doelen en maatregelen en bij de maatregelen is terug te vinden welke doelen en scenario’s van toepassing zijn.