Om Brzo bedrijven van elkaar te laten leren en de veiligheid te verbeteren is er een pilot gestart om op vertrouwelijke en eenvoudige wijze data over veiligheid met derden te delen en real-time prestaties van soortgelijke bedrijven te vergelijken.

De pilot is gestart omdat duiding van gerapporteerde veiligheidsprestaties uit het jaarlijkse rapport ‘Staat van de Veiligheid’ van Brzo bedrijven vaak lastig is. Ook is het voor bedrijven momenteel slechts alleen mogelijk om op branche niveau lering van elkaar te trekken.

Bedrijven worden opgeroepen om deel te nemen aan deze pilot, waarbij zij inhoudelijk ondersteund zullen worden bij de implementatie ervan. Meer informatie over deelname is terug te vinden in de flyer van Safety Delta.

Lees verder op: safetydelta.nl