Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft partijen opgeroepen input te leveren voor de wetenschappelijke onderbouwing van een grenswaarde voor de stoffen 1,4 dioxaan en isopreen. Deadlines voor het aanleveren van input zijn respectievelijk 22 juni 2021 en 13 juli 2021.

Om de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te beperken zijn er binnen bedrijven diverse maatregelen. Het voldoen aan de wettelijke grenswaarde voor een gevaarlijke stof is hier één van.

Doel van de ECHA-consultatie is om voor 1,4 dioxaan en Isopreen een Europese grenswaarde te laten invoeren.

Meer informatie is te vinden op ser.nl