Om inzichtelijk te maken hoe onderlinge risico’s binnen een cluster van Brzo-bedrijven beperkt en beheerst kunnen worden hebben Arcadis en Berenschot een onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat artikel 8 de samenwerking tussen Brzo-bedrijven nauwelijks stimuleert en het artikel bij overheden en bedrijven laag op de agenda staat. Dat terwijl uit eerdere onderzoeken van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) en de TU Delft blijkt dat er aantoonbaar veiligheidswinst te behalen is door de onderlinge risico’s in clusters te beperken. Deze winst ligt vooral in de preventie en effectverlaging van ernstige incidentscenario’s

Meer informatie (incl. de download van de onderzoeksrapportage) is terug te vinden op safetydelta.nl