Op 15 februari jl. heeft in de Tweede Kamer een plenair debat plaatsgevonden over de goedkeuringswet inzake het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen (36323). Het verdrag regelt de komst van een internationaal schadefonds voor scheepsongevallen met gevaarlijke stoffen op zee.

Bedrijven die minimaal 15.000 ton aan gevaarlijke of schadelijke stoffen ontvangen/importeren moeten dit jaar in een rapportage aangeven hoeveel van dit soort stoffen zij in 2023 hebben ontvangen/geïmporteerd hebben. Dit kan middels het Rapportageformulier HNS-verdrag. Een toelichting op dit formulier is te vinden op onze website.

Op de website van Rijkswaterstaat is inmiddels een overzicht van veel gestelde vragen aangaande dit onderwerp terug te vinden.

Lees verder op rijksoverheid.nl