In het Europees Publicatieblad is de REACH restrictie betreffende de aanwezigheid van PAK’s in granulaat of mulch voor gebruik als instrooimateriaal voor kunstgrasvelden of in losse vorm voor speelplaatsen/sporttoepassingen gepubliceerd. PAK staat hierbij voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen.

Het verbod gaat 10 augustus 2022 in en geldt alleen voor bovengenoemd granulaat of mulch met een totaalgehalte van >20 mg/kg.

Lees verder op essenscia.be