Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden zijn bezig met de voorbereiding van een REACH-restrictievoorstel voor het produceren, op de markt brengen en gebruiken van alle per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in de EU.

Op 15 juli jl. introduceerden de 5 landen hun intentie tot de REACH-restrictie en het eigenlijke restrictievoorstel wordt in juli 2022 verwacht. Momenteel loopt er, tot 17 oktober 2021, een (tweede) publieke consultatie.

Meer informatie is terug te vinden op essenscia.be

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin