Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden zijn bezig met de voorbereiding van een REACH-restrictievoorstel voor het produceren, op de markt brengen en gebruiken van alle per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in de EU.

Op 15 juli jl. introduceerden de 5 landen hun intentie tot de REACH-restrictie en het eigenlijke restrictievoorstel wordt in juli 2022 verwacht. Momenteel loopt er, tot 17 oktober 2021, een (tweede) publieke consultatie.

Meer informatie is terug te vinden op essenscia.be