De FOD Mobilteit en Vervoer heeft bevestigd dat de ADR-cursussen niet in de lijst van verplichte code 95-bijscholingscurssen (met terugwerkende kracht tot 23 mei 2020) zullen worden opgenomen. Dit in tegenstelling tot wat eerder aangekondigd was door de Waalse regering.

Net zoals Brussel doet Wallonië voor bepaalde administratieve aspecten van de Code 95 een beroep op de FOD-diensten. Deze geeft aan dat pas van 15 mei 2021 de valorisatie van ADR-examens zal zijn toegestaan.

De Belgische Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR) betreurd deze beslissing en constateert dat dat regionalisering van de bevoegdheden een fiasco is dat beter achterwege gelaten had kunnen worden.

Lees meer op transportmedia.be