Uit onderzoek van Fox-IT, in opdracht van DCMR Milieudienst Rijnmond, blijken diverse Brzo-bedrijven in Zuid-Holland en Zeeland onvoldoende aandacht voor cybersecurity te hebben. Dit ondanks dat een aantal grote bedrijven concreet invulling aan digitale veiligheid heeft gegeven, met bijbehorende maatregelen.

Het onderzoek wijst uit dat bedrijven niet altijd weten hoe zij zichzelf digitaal weerbaar kunnen maken. Ook onderkennen zij het belang. Of en welke inspectiedienst in de toekomst toezicht moet gaan houden op cybersecurity bij risicovolle bedrijven wordt besproken door de betrokken ministeries en provincies.

Meer informatie over het onderzoek (incl. de eindrapportage) is terug te vinden op arbo-online.nl