Bedrijven die veel verpakte gevaarlijke stoffen opslaan zijn verplicht om de risico’s van incidenten voor de omgeving in kaart te brengen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een rekenmethode. Naar aanleiding van onderzoek van het RIVM is deze rekenmethode aan een herziening toe.

Aanbevelingen van het RIVM zijn:
– Verwijder gegevens die onzeker zijn uit de rekenmethode;
– Onderzoek de kans op een brand preciezer dan nu het geval is;
– Houdt beter rekening met de mate waarin warme rookgassen opstijgen;
– Gebruik de actuele kennis over de giftigheid van stoffen.

Lees verder op rivm.nl