Voor het vastzetten van lading wordt vaak gebruik gemaakt van spanbanden. Ondanks dat er geen houdbaarheidsdatum op de banden zit is het wel noodzakelijk om de afkeur criteria volgens norm EN 12195-2 en de nationale regelgevingen in acht te nemen. Het wordt dan ook aangeraden om spanbanden jaarlijks te keuren.

Wanneer een spanband tekenen van beschadiging vertoond moet deze afgewezen worden of voor reparatie teruggestuurd worden naar de fabrikant.

Meer informatie over spanners, eindfittingen, de rol van corrosie en afkeurcriteria is terug te vinden op: cargocoaching.nl