Deze maand start BAM in Zevenbergen, Oudenbosch en Roosendaal met het uitvoeren van verschillende maatregelen om veiliger gevaarlijke stoffen over het spoor te kunnen vervoeren. De maatregelen die getroffen worden moeten ervoor zorgen dat bij een ongeluk geen vloeistof of vervuild bluswater bij woningen aan het spoor of in open water terecht komt.

De maatregelen zijn het gevolg van een lobby van betrokken gemeentebesturen en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant om extra geld beschikbaar te stellen voor veilig transport van gevaarlijke stoffen over het spoor.

Door het plaatsen van een betonnen buis die door de brandweer dichtgedraaid kan worden bij een ongeval met chemische vloeistof wordt het mogelijk om sloten e.d. langs het spoor af te sluiten. Daarnaast vangt een compartiment in de sloot / waterloop het vervuilde bluswater of de chemische vloeistof op en maakt de brandweer het water later schoon en leeg. De vervuiling blijft zo beperkt.

Een andere maatregel om te voorkomen dat vervuild water kan wegstromen is de aanbreng van vloeistofschermen. Dit zijn lage aan elkaar verbonden kunststof schermen die de vloeistoffen veilig en gecontroleerd afvoeren.

Tot slot wordt onder meer een toegangsweg naar het spoor aangelegd zodat het spoor beter bereikbaar is voor hulpdiensten uit Oudenbosch en wordt er een evacuatieroute voor bewoners uit Roosendaal aangelegd.

De werkzaamheden beginnen dit jaar in Zevenbergen, Oudenbosch en Roosendaal. Een deel van de werkzaamheden in Oudenbosch en Zevenbergen wordt wegens een combinatie met andere werkzaamheden pas in 2023 uitgevoerd.

Meer informatie over de werkzaamheden is terug te lezen in het artikel van Spoorpro.nl