De uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven lopen gevaar door een advies van de auditeur van de Raad van State. Volgens hem kan er niet afdoende gegarandeerd worden dat de bijkomende stikstofdepositie door de Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA) geen negatieve invloed op het nabijgelegen milieu heeft.

Het vellen van dit oordeel is in gang gezet door drie klachten tegen de ECA die bij de Raad van State binnen kwamen. Indien het advies overgenomen wordt zou dit de vernietiging van de omgevingsvergunning tot gevolg kunnen hebben.

Het formele arrest van de Raad wordt pas over zes tot twaalf maanden verwacht.

Meer informatie is te vinden op tijd.be