In de recent uitgegeven ‘Handreiking onderzoeksverplichting toepassen BBT voor open recirculerende koelwatersystemen’ van Rijkswaterstaat staat dat bedrijven sinds 24 april dit jaar een onderzoeksverplichting naar de best beschikbare technieken (BBT) om chemiearm/chemievrij te lozen hebben. Het gaat hier zowel om bestaande als nieuwe installaties.

Na het onderzoek moeten bedrijven blijven voldoen aan de BBT voor hun open recirculerende koelwater installatie. In de handreiking staan hier suggesties voor.

Lees verder op pathema.nl