Bij technische interventies komen geregeld incidenten met chemische producten voor, waarbij slachtoffers ernstig letsel op kunnen lopen. Om de risico’s bij dergelijke interventies te beheersen stelde Belgische sectorale werkgeversorganisatie Agoria een code op. Inmiddels is de tweede versie van deze code beschikbaar gesteld.

In de ge-update versie van de code wordt speciaal aandacht gevraagd voor de koppeling werkvoorbereiding – werkvergunning.

Kijk voor meer informatie en de code zelf op beswic.be.