In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft onderzoeksbureau Ecorys onderzoek verricht naar de huidige en toekomstige omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen via spoor, binnenvaart en weg. De resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden in het rapport ‘Verkenning vervoer gevaarlijke stoffen’.

Lees verder op rijksoverheid.nl