Het vernieuwde ‘Vademecum RID-TPED’ betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor en vervoerbare drukapparatuur is nu terug te vinden op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer. In het document is onder meer informatie over reglementering, erkende instellingen, de opleidingen voor veiligheidsadviseurs en volledige en gedeeltelijke vrijstellingen terug te vinden.

Het vademecum is ook te downloaden via onze website.

Meer informatie: mobilit.belgium.be