Met de Omgevingswet verandert er veel op het gebied van vergunningsverlening, toezicht en handhaving. Om te wennen aan alle nieuwe begrippen op het gebied van milieubelastende activiteiten zijn er nu ‘was-wordt-tabellen’. De verschillen tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ zijn op voorschriftniveau uitgewerkt, met verwijzingen naar de wettekst.

Door het lezen van de tabel zijn de grote lijnen van de Omgevingswet te ontdekken, waarbij je kunt zien wat waarom gaat veranderen.

Een overzicht van de tabellen en meer informatie is te vinden op iplo.nl