Om ook met betrekking tot chemische producten de transitie naar een duurzame samenleving te garanderen hebben de 4 Belgische ministers voor Leefmilieu, samen met andere lidstaten, een verzoek ingediend om de REACH-verordening te herzien. Dit is in nagenoeg 20 jaar nooit gebeurd.

Volgens Vlaams minister van Leefmilieu Demir is een herziening van de REACH een noodzakelijke aanvulling op het industriebeleid. De herziening moet ervoor zorgen dat de wetgeving zo aangepast wordt dat voor de Europese chemische industrie een goede combinatie te maken is tussen duurzaamheid en innovatie en competitiviteit.

Lees verder op: emis.vito.be