Aan de REACH kandidaatslijst voor autorisatie zijn vier nieuwe zorgwekkende stoffen toegevoegd voor autorisatie. Eén van de vier stoffen wordt gebruikt in cosmetica, twee stoffen worden gebruikt in o.a. rubbers, smeermiddelen en kitten en de laatste stof wordt gebruikt in smeermiddelen en vetten.

De kandidaatslijst omvat nu in totaal 223 stoffen. Wanneer een stof als zeer zorgwekkend wordt geïdentificeerd moeten de producenten en invoerders van deze stoffen aan een aantal wettelijke verplichtingen voldoen.

Meer informatie over de betreffende stoffen en wat opname op de kandidaatslijst betekent is terug te vinden op essenscia.be.