Volgens onderzoekers zijn ongevallen bij grote en complexe bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken onvermijdelijk, maar kan zeker gekeken worden naar een verbetering van de inspecties. Het onderzoeksrapport ‘Toezicht, regelovertreding en handhaving in de aanloop naar ongevallen bij Brzo-bedrijven’ van de VU Amsterdam, Universiteit Leiden en criminoloog Ellen Wiering biedt een kijkje in het toezicht op veiligheid bij chemische fabrieken.

Het rapport gaat in op de inzichten die verkregen zijn na gesprekken met diverse inspecteurs van de Inspectie SZW en de omgevingsdiensten. Zij inspecteren ondernemingen zoals Tata Steel en Dow Chemical.

Volgens de onderzoekers is het complex om toezicht te houden op dit soort bedrijven. Veel regels over veilig werken zijn breed interpretabel en overtredingen worden niet altijd opgemerkt. Echt goed toezicht houden is lastig, maar om incidenten te voorkomen is het vooral zaak dat de capaciteit van de inspectiediensten groter wordt. Dit is een probleem dat al meerdere jaren bij de Inspectie SZW speelt.

Lees verder op nrc.nl