Onderzoek van TNO, Arcadis en Berenschot toont aan dat voor een snellere energietransitie grote hoeveelheden waterstof nodig zijn. Het vervoer hiervan brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Er wordt dan ook geadviseerd om energietransitie en omgevingsveiligheid nu al een plek te geven in wet- en regelgeving, beleid en risicobeperkende maatregelen. Dit heeft implicaties voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Naar verwachting zal het transport van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor flink toenemen, met als gevolg een verhoogde druk op het Basisnet. Visieontwikkeling onder regie van Rijksoverheid is nodig om hierop voorbereid te zijn.

Lees verder op arbo-online.nl