Gemiddeld vindt er 1x per week binnen Nederland of de omliggende landen een aanvaring tussen twee binnenvaartschepen plaats. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van deze aanvaringen veroorzaakt wordt door miscommunicatie of een taalbarrière.

Omdat de meeste binnenvaartschepen op het traject Nederland-Duitsland-Zwitserland varen, is Duits de gangbare taal voor schippers die de taal van het land waar zij varen niet machtig zijn. Veel Oost-Europese en Filipijnse medewerkers kunnen echter geen Duits. Brancheorganisatie BLN-Schuttevaer en de Nationale Nautische Verkeersdienst Opleidingen pleiten er dan ook voor om de overstap te maken naar het Engels als voertaal. Zij denken dat dit beter aansluit op de praktijk.

Kijk op industrielinqs.nl voor meer informatie.