Binnen de chemische logistiek zijn er door jarenlange ervaring inmiddels veel Best practices geschreven en gepubliceerd over het veilig werken met gevaarlijke stoffen binnen deze branche. Het gaat hier om (internationale) bedrijven en brancheverenigingen waar de SEVESO op van toepassing is. De beschreven beste praktijken blijven echter vaak verborgen binnen een branchevereniging of binnen een land. De International Foundation for Chemical Logistics (IFCL) gaat hier verandering in brengen.

De stichting gaat de Best practices die de afgelopen jaren (internationaal) zijn gepubliceerd op gestructureerde wijze in kaart brengen, verzamelen en via een online platform aanbieden. De belangrijke Best practices zullen in een kort uittreksel in zowel het Nederlands als Engels beschreven worden. Met het project wordt kennis internationaal ontsloten, met als doel de veiligheid te verhogen, kosten te verlagen en de uitwisseling c.q. samenwerking op het gebied van wetenschappelijke expertise te stimuleren.

Lees verder op vncw.nl