Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een wijziging voor het registreren van emissies van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) voorgesteld. Het voorstel is dat vergunningsplichtige bedrijven deze voortaan in een database moeten registreren. Dit om mensen meer inzicht te geven in welke ZZS er in de leefomgeving terecht komen. De betreffende gegevens werden eerder aangeleverd bij de bevoegde gezagen.

Er kan tot 21 maart gereageerd worden op het voorstel via de consultatie-website.

Lees verder op: internetconsultatie.nl