Het ministerie van IenW wil de nationale trainingseisen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelijk trekken met de aangepaste internationale trainingseisen. Het plan is om de ‘Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht’ te vervangen door de ‘Regeling erkenning opleidingsinstellingen en assessments vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht’ (VGL). De ‘Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht’ zal ook aangepast worden. Het wijzigen van de regeling heeft gevolgen voor o.a. organisaties op het terrein van het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht en erkende opleidingsinstellingen voor desbetreffend vervoer.

De harmonisatie van de trainingseisen moet ingaan op 1 januari 2023. Reageren op de consultatie kan tot 27 september 2022.

Lees verder op: internetconsultatie.nl