REDACTIe

De redactie van Chemische Logistiek Magazine bestaat uit professionals uit het veld, gespecialiseerd in de verschillende modaliteiten binnen de chemische logistiek (ADR, ADN, RID, IATA, IMDG):

– Ed van der Woude (IATA)
– Erik Eenkhoorn (Accede)
– Erik Wardenier (IMDG)
– Esther Broeren (Recht) 
– Michael Zevenbergen (ADN)
– Nils Rosmuller (Veiligheid)
– Steef Fierens (ADR)

Naast onze vaste redactieleden hebben wij ook gastredacteuren.

Hoofdredactie:
Bernadine Kok-Snijder