Nieuwe gevarenklassen in CLP-verordening

Nieuwe gevarenklassen in CLP-verordening

Er zijn weer nieuwe gevarenklassen en criteria voor de indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen en mengsels toegevoegd aan de CLP-verordening. Het gaat om de volgende klassen: ED HH in categorie 1 en categorie 2 (hormoonontregeling voor de...
Voorstel herziening CLP verordening gepubliceerd

Voorstel herziening CLP verordening gepubliceerd

Op 19 december jl. heeft de Europese Commissie het voorstel voor de herziening van de CLP (classificatie, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels) verordening gepubliceerd. Tegelijkertijd met deze herziening worden nieuwe gevarenklassen voor onder...
Acht prioriteiten CLP-herziening

Acht prioriteiten CLP-herziening

Om binnen de Europe Unie gevaarlijke stoffen te identificeren en gebruikers te informeren over de bijbehorende gevaren van deze stoffen wordt gebruik gemaakt van de CLP-verordening. Deze verordening stemt oude EU-wetgeving af op het wereldwijd geharmoniseerde systeem...
Jaarverslag Bureau REACH 2021

Jaarverslag Bureau REACH 2021

Het jaarverslag van Bureau REACH (RIVM) over het jaar 2021 is nu beschikbaar. Bureau REACH is een uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid en is onderdeel van het Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten van het RIVM. Bureau REACH levert sinds 2007 een bijdrage...